• Översikt tomter

TOMT     STORLEK     PRIS

 

Tomt F       4842,44m2      425.000
                                                 

Tomt K       4032,74m2      485.000   
 

Tomt N       4656,85m2       505.000

 

Tomt O       6542,34m2     505.000

 

 
Pris i Svenska Kronor.

Tomter kan reserveras mot handpenning.

OBS!
Rödmarkerade tomter är reserverade

 

 

I tomtpriset ingår:
  • Avgift för avstyckning
  • Vägbyggnation fram till tomtgräns.
  • El fram till tomtgräns samt kommunens anslutningsavgift.
  • Tomslang för bredbandsfiber fram till tomtgräns. 
  • Kommunalt vatten och avlopp genom Rackeby vattenförening fram till tomtgräns. 
  • Delavgift på 10.000:- till Rackeby vattenförening.
  • Delavgift på 30.000 till Rackeby VA för avlopp
Tillkommer: 
  • Avgifter för bredband enligt offert från RGSS Bredbandsförening.
  • Avgift till Rackeby VA, 25000:- för vatten och ca 60.000 för avlopp samt anslutningsavgift för vatten och avlopp.