• Översikt tomter

TOMT     STORLEK     PRIS

 

Tomt F       4842,44m2      395.000
                                                 

Tomt K       4032,74m2      450.000   
 

Tomt N       4656,85m2       475.000

 

Tomt O       6542,34m2     475.000

 

 
Pris i Svenska Kronor.

Tomter kan reserveras mot handpenning.

 

 

I tomtpriset ingår:
  • Avgift för avstyckning
  • Vägbyggnation fram till tomtgräns.
  • El fram till tomtgräns samt kommunens anslutningsavgift.
  • Tomslang för bredbandsfiber fram till tomtgräns. 
  • Kommunalt vatten genom Rackeby vattenförening fram till tomtgräns. 
  • Anslutningsavgift till befintlig avloppsledning. 
Tillkommer: 
  • Avgifter för bredband enligt offert från RGSS Bredbandsförening.
  • Avgift till Rackeby vattenförening, 25000:-, samt kommunens anslutningsavgift för vatten.
  • Kostnad för byggnation av trekammarbrunn med infiltrering eller annat av kommunen godkänt alternativ.