• Detaljplan

PLANBESTÄMMELSER

På varje tomt får uppföras:

  • En huvudbyggnad av åretruntstandard med en största byggnadsarea* på 120 kvm.
  • Högsta byggnadshöjd* för huvudbyggnad är 5,5 m.
  • Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 m från tomtgräns, samt enligt detaljplan.
  • En fristående garage- förrådsbyggnad med största byggnadsarea* på 100 kvm.
  • Högsta byggnadshöjd* för garage/förråd är 4,0 m.
  • Garage/förråd skall placeras minst 2 m från tomtgräns.
  • Fasadbeklädnad trä.
  • Minsta taklutning är 27 grader och högsta är 38 grader.
  • Takfärg tegelröd.

*Byggnadsarea är den yta som en byggnad upptar på marken, inkl. överbyggda altaner och dylikt.

*Byggnadshöjd ska börja räknas från den genomsnittliga marknivån invid byggnaden
Byggnadshöjden räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.