• Tomter i bild

På den här sidan finner du bilder och en kortare beskrivning av de fina tomterna som finns kvar till salu här i Hyllingsund.

Alla tomterna är klara för byggnation. Det finns vatten, avlopp och el framdraget till tomtgräns och det är förberett för bredband via fiber.

O-tomten är en av de största tomterna med öppna ytor och sol hela dagen.
Tomt N, här finns både morgonsol och skugga under stora mäktiga ekar i skogsdungen på tomten.